دلم؛
برای خودم تنگ می شود
روزهایی که بیشتر می خندیدم
روزهایی که اتاق
هوای بیشتری داشت،
روزهایی که تو را داشتم...

+ Author مرد تنها . 93/11/14 . 20:0 |
 

غمگین مشو عزیز دلم

مثل هوا کنار توام

نه جای کسی را تنگ می کنم

نه کسی مرا می بیند

نه صدایم را می شنود

دوری مکن

تو نخواهی بود

من اگر نباشم.

+ Author مرد تنها . 93/06/09 . 20:32 |
 


خصوصی
+ Author مرد تنها . 93/05/25 . 22:29 |
 

بالاتر از سیاهی من
زیباتر از سرخی تو
خدا را هم
رنگی نیست.

حوای من
شیطان مهربانم
خسته ام
سیب کجاست؟

+ Author مرد تنها . 93/05/01 . 22:17 |
 


ﭼﻘﺪﺭ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﻣﯿﮑﻨﻨـﺪ ﺁﻧﻬﺎﯾﯽ که می گوﯾﻨﺪ :

ﻣﺮﺩ ﺑـﺎﯾﺪ ﻗﺪ ﺑﻠﻨﺪ ﺑـﺎﺷﺪ ...

ﭼﺸﻤـﻭ ﺍﺑـﺮﻭ ﻣﺸﮑﯽ ﺑـﺎﺷﺪ ...

ته ریش داشته ﺑـﺎﺷﺪ ...

...!!

ﻣﻦ ﻣﯿﮕﻮﻡ :

ﻣﺮﺩ ﺑﺍﯾﺪ ﺑﺎﻭﺟــﻮﺩ ﺗﻤﺎﻣﻪ ﻏﺮﻭﺭﺵ - ﻣﻬﺮﺑـﺎن ﺑﺎﺷﺪ ...

ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ تمام ﻟﺠﺒﺎﺯﯾﻬﺎیش - ﻭﻓﺎﺩﺍﺭ ﺑﺎﺷﺪ ....

ﺑــﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﻤﺎﻣــــﻪ خستگی ﻫﺎﯾﺶ - ﺻﺒـﻮﺭ ﺑﺎﺷﺪ ...

ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﻤﺎﻣﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﻫﺎﯾﺶ - ﻋﺎﺷﻖ ﺑﺎﺷﺪ ...

ﻣﺮﺩ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺤﮑﻢ ﺑﺎﺷﺪ ....

+ Author مرد تنها . 93/01/14 . 13:47 |
 

همه فکر می‌کنند این شعرها برای توست
حال آن‌که من هنوز
برای از تو نوشتن
مشق می‌کنم.


+ Author مرد تنها . 93/01/09 . 21:44 |
 

هی...

وبلاگ لعنتی...

چرا وقتی دلگیرم یاد تو می افتم؟؟؟

+ Author مرد تنها . 92/11/07 . 19:23 |
 

می‌گویند تنهایی پوست آدم را کلفت می‌کند
می‌گویند عشق دل آدم را نازک می‌کند .
می‌گویند درد آدم را پیر می‌کند ...
آدم‌ها خیلی چیزها می‌گویند ،‌
و من،‌ امروز
کرگدن دل‌نازکی هستم که پیر شده است !

+ Author مرد تنها . 92/10/13 . 10:24 |
 

خوبم...
درست مثل مزرعه ای که
محصولش را ملخ ها
خورده اند
دیگر نگران داس ها نیستم

+ Author مرد تنها . 92/07/27 . 21:33 |
 

عاشقت نیستم!
حتی اگر

به شیشه آبی که هر روز
بی لیوان سر می کشی
حسادت کنم!
یا به هر شی مسخره ای
که از من
به تو
نزدیک تر است!

+ Author مرد تنها . 92/07/14 . 20:15 |
 

یادت باشد
فرقی نمی کند تو
دل ببری
یا من
دل ببازم ،
اگر حکم ، حکم دل نباشد ،

دیر یا زود یک نفر خواهد برید...


+ Author مرد تنها . 92/07/07 . 20:43 |
 

جانا چه گویم شرح فراقت
چشمی و صد نم ، جانی و صد آه

+ Author مرد تنها . 92/06/25 . 20:54 |
 

عزیز من!


خصوصی
+ Author مرد تنها . 92/05/25 . 18:54 |
 

روحانی:
خدایا به تو پناه می‌برم٬
از استبداد رای ... و بستنِ دهانِ رقیبان

من:
خدایا به تو پناه می برم ،
از نا امیدی مردم سرزمینم...
+ Author مرد تنها . 92/05/13 . 0:44 |
 

همه‌چیز را که نمی‌شود با هم داشت؛
من
شعرهایم را دارم
تو
معشوق‌های بی‌شمارت را !

+ Author مرد تنها . 92/05/06 . 23:18 |